روش های پرداخت ثابت رپ

برای پرداخت مبلغ سفارش خود از دو راه می توانید اقدام کنید:

راه اول:

 پرداخت از طریق درگاه الکترونیکی ( توصیه شده ثابت رپ)

با توجه به محدودیت پرداخت از طریق کارت بانکی تا سقف 50 میلیون تومان در روز از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها مبالغ کمتر از 50 میلیون تومان را می توانید از این طریق پرداخت کنید

راه دوم:

پرداخت از طریق واریز به حساب

به یاد داشته باشید که پرداخت از این طریق ممکن است کمی طولانی باشد و ثابت رپ تا زمانی که مبلغ سفارش بصورت کامل به حساب نیامده باشد از پذیرش سفارشات معذور است همچنین می بایست مشخصات فیش واریزی را در بخش مربوطه وارد کنید

به یاد داشته باشید که پرداخت از این طریق ممکن است کمی طولانی باشد و ثابت رپ تا زمانی که مبلغ سفارش بصورت کامل به حساب نیامده باشد از پذیرش سفارشات معذور است همچنین می بایست مشخصات فیش واریزی را در بخش مربوطه وارد کنید

شماره حساب: 3321422303

شماره کارت: 6104337811392958

شماره شبا:IR-3401-2001-0000-0033-2142-2303

بنام شرکت شفق طلایی مفید یکتا

 

در خرید عمده هیچ مرجوعی پذیرفته نمی شود مگر آنکه شامل شرایط مرجوعی محصول باشد. برای دانستن شرایط مرجوعی محصول به بخش بازگشت محصول مراجعه نمائید.